D E T A I L  [색상]  

베이지,블랙


[사이즈]  

XS

허리 31.5cm  힙 40cm  밑위 29cm 
허벅지 25cm  밑단 20cm
 앞트임(양쪽) 15cm  총장 102cm

S

허리 32.5cm  힙 41cm  밑위 29cm
 허벅지 26cm  밑단 20cm 
앞트임(양쪽) 15cm  총장 102cm

M

허리 34.5cm  힙 43cm  밑위 30cm
 허벅지 27cm  밑단 21cm 
앞트임(양쪽) 16cm  총장 103cm

L

허리 36.5cm  힙 45cm  밑위 31cm
 허벅지 28cm 밑단 22cm 
앞트임(양쪽) 17cm  총장 104cm


[혼용율]  

폴리94 스판6


[모델사이즈]  

161cm/44kg  

*착용색상:  베이지,블랙

*착용사이즈: XS


 

  

 

 

 

 

 함께 착용한 상품

"상의-부클 브이 니트(5color)"


  

  

 

 
  

 

 

 

 

 

 함께 착용한 상품


"상의-무지편한 5부슬림티(5color)"


  

  

 

 

 

  

  

 

 

 


 
 

함께 착용한 상품

"자켓-세롬 크롭 자켓(2color)"